Lægehuset Ågade

Praktisk Information

headshot-placeholder-horizontal.jpg

Sovemedicin / Stærk smertestillende medicin:

Alle patienter der har aftale med deres faste læge om at må få sovemedicin og stærk smertestillende medicin, skal ved hver RECEPT udskrivning bestille tid til personlig fremmøde hos deres egen læge. Ordinationen eller receptfornyelsen må ikke ske ved telefonisk eller elektronisk henvendelse. Derudover skal patienten årligt have mindst én konsultation hos deres faste læge vedr. denne ordination.

UNDTAGELSER: 

Patienter der pga sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen, eller lider af alvorlig sygdom der kræver meget medicin, kan lave en aftale med deres faste læge angående ordinationen. 

Årskontroller og Kroniske sygdomme
 
Patienter i fast medicinsk behandling for en kronisk sygdom bedes komme til minimum én årlig kontrol i deres fødselsdagsmåned.
 
SUKKERSYGE ( DIABETES 2):
Kontrol ved sygeplejerske hver3., eller 6. måned efter aftale.
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages årskontrol, hvor sygeplejersken tager blodprøver, EKG og urinundersøgelse, samt kort samtale om livsstil.
Opfølgning ved læge prøvesvar og medicingennemgang/-evt justering. .
Du bedes medbringe AL din medicin, ( også evt. naturpræparater) til lægekonsultationen.
 
HJERTE-KARSYGDOM, FORHØJET BLODTRYK OG KOLESTEROL:
Kontrol ved sygeplejerske efter aftale, evt. hver 3. eller 6. måned.
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages årskontrol, hvor sygeplejersken tager blodprøver,  urinundersøgelse og EKG, samt kort samtale om livsstil.
Opfølgning ved læge prøvesvar og medicingennemgang/-evt justering.
Du bedes medbringe AL din medicin, ( også evt. naturpræparater) til lægekonsultationen.
 
KOL ( Kronisk obstruktiv lungelidelse) :
En gang årligt ( i fødselsdagsmåneden) foretages lungefunktionsundersøgelse, blodprøver, urinprøve, EKG og livsstils samtale ved sygeplejerske.
Opfølgning ved læge med prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
 
ASTMA:
En gang årligt (i fødselsdagsmåneden) foretages lungefunktionsundesøgelse ved sygeplejersken.
Opfølgning ved læge med medicingennemgang/ – evt justering.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

KNOGLESKØRHED (osteoporose):
Årlig kontrol med blodprøver ved sygeplejerske og opfølgning ved læge.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

 
STOFSKIFTELIDELSER:
Blodprøver ved sygeplejerske efter aftale, minimum en gang årligt ( i fødselsdagsmåneden.)
Årlig kontrol ved læge.
Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
 
PSYKISKE LIDELSER,  (DEPRESSION, ANGST, ADHD mm.)
Minimum én årlig kontrol (i fødselsdagsmåneden) med blodprøver (medicinfastende ) og EKG ved sygeplejerske.
Opfølgning ved læge til medicingennemgang. Du bedes medbringe AL din medicin, – også evt. naturmedicin.

Ved tidsbestilling til forsikringsattester, samt attester til kommunen, bedes du kontakte klinikken pr. telefon, da der ofte skal afsættes ekstra tid til disse.

Influenza vaccination 2019

Mandag den 4. november kl. 13-15

Tirsdag den 5. november kl. 13-15

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis influenza vaccination til personer i risiko for alvorlig influenzasygdom:

  • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år

  • Førtidspensionister

  • Personer med visse kroniske sygdomme, fx diabetes, astma, KOL

  • Svært overvægtige med BMI >40

  • Personer med immundefekter og deres husstandskontakter

  • Gravide i 2. og 3. trimester

  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter